Sunday, January 01, 2006

Akemashite Omedetogozaimasu

Minna-san! Akemashite Omedetogozaimasu-desuwa! Hatsuyume mitte desuka? Ima wa boku hatsumode ikemasu, minna-san genki de youni. Soreja, yoroshikuonegaishimasu!
--BOAS

No comments: